Kategória: Nezaradené


Každý z nás by rád žil v prosperujúcej a dobre riadenej krajine. Tragické a smutné udalosti dnešných dní len potvrdzujú, v akom hlbokom morálnom rozklade je naša spoločnosť. Na to, aby sme potrebnú zmenu dosiahli, potrebujeme 1. čestných a spravodlivých vodcov s víziou a Read more…


Občianska deklarácia z 1.júna 2006 Znepokojení narastajúcou občianskou apatiou a nezáujmom verejnosti o kontrolu spoločenského diania,  s vedomím, že znechutenie občanov z politiky a politických strán na Slovensku je nebezpečným javom, ktorý výrazne podkopáva základné piliere demokratického štátu, rozhodli sme sa ponúknuť občanom možnosť združiť Read more…


ÚVOD V tomto príspevku sa pokúsime naznačiť, ako v súčasnom svete nezvládnutá pleonexia priamo ohrozuje demokraciu, oberá ľudí o dôveru v politické elity a činnosť politických strán  a ako porušovaním princípov zásluhovosti, rovnosti a čestnosti negatívne vplýva na efektívnosť verejnej správy. Podrobnejšie Read more…

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

View Results

Loading ... Loading ...