Z chaosu nás môžu vyviesť dobrí manažéri a lídri


Vo verejnom sektore máme nedostatok ľudí schopných kvalifikovane viesť a riadiť organizácie. Základné predpoklady vodcovstva sa vytvárajú formovaním sociálnych a emočných zručností v rodine a škole už od detstva až po dospelosť a pokračujú ich zvyšovaním aj v zrelom veku. Vo verejnom sektore je v dôsledku bezbrehej politizácie na túto tému ticho – na pozíciu manažéra stačí kvalifikácia „náš človek“. Inak sa na problém pozerajú v privátnom sektore, kde si firmy neúnavne hľadajú a starostlivo vyberajú dobrých manažérov. Zamestnávatelia združení v AZZZ SR sa v programe Erasmus+ pozreli na to, ako sú na tom so sociálnymi a emočnými zručnosťami žiaci na stredných odborných školách. Z nich si vyberajú do zamestnania tých najlepších, s vysokou úrovňou sociálnych a emočných zručností, ktorí majú potenciál prepracovať sa na pozíciu manažéra a lídra. Z projektu, ktorý bol ukončený v októbri 2022 vyšlo osem výstupov. Môžu nielen inšpirovať, ale najmä podnietiť nás k zamysleniu, ako sme na tom so sociálnymi a emočnými zručnosťami našich detí. Našej lepšej budúcnosti.

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...