Projekt Zmena v správe štátu

Fórum občanov Slovenska (FOS) je občianske združenie založené v roku 2006 ako odozva na zrušenie Úradu pre štátnu službu a návrat k zhubnej politizácii štátnej služby, ktorá za 17 rokov vyvrcholila do súčasného marazmu a chaosu v riadení štátu. To, čoho sme dnes svedkami, morálny rozklad spoločnosti a rozpad právneho štátu, nás núti konať. Potrebujeme nádej, že sa môžeme odraziť od dna a vymaniť z chaosu tým, že zmeníme ústavu, podmienky referenda, zmeníme volebný zákon, upravíme politickú správu štátu a odpolitizujeme štátnu službu. Občianske aktivity FOS sformulované v projekte Zmena v správe štátu budú zamerané na zorganizovanie štyroch okrúhlych stolov. Ich témou bude Zmena volebného zákona, Zmena referenda, Depolitizácia štátnej služby a Zmena v politickej správe štátu. V diskusii za okrúhlymi stolmi účastníci pomenujú hlavné príčiny súčasného stavu a ich negatívne dopady na občanov a fungovanie štátu. Závery a odporúčania okrúhlych stolov predložíme občanom, nimi zvoleným občianskym kandidátom (NEKA) a partnerom, ktorí sa pridajú na verejnú diskusiu s cieľom získať demokratickú podporu na ich presadenie.