Depolitizácia v Rakúsku


Aj naši susedia v Rakúsku volajú v roku 2022 po depolitizácii verejnej správy. Dožadujú sa zriadenia nezávislého úradu pre štátnu službu, ktorý bude zodpovedať za nábor a výber ľudí nielen do štátnej služby na ministerstvách, ale aj do verejnej služby v úradoch územnej samosprávy. Chápadlá politických mafií už ohrozujú aj zabehané systémy riadenia štátu v rozvinutom kapitalistickom demokratickom svete.

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...