Prečo sa točíme v začarovanom kruhu?


Dostal som takú otázku. Odpoveď pozná každý, kto sa vo verejnej správe pokúšal niečo zmysluplné robiť. Narazil na politikov a nimi dosadzovaných úradníkov – amatér nabok, heš, tu ide o prachy. Aj ja mám, ako mnohí iní, príklad z vlastnej praxe. Je síce z roku 2016, ale odkaz je stále platný – čiže nič sa na točení v začarovanom kruhu nemení. Nádejou ale zostáva to, že sú medzi námi stále ľudia, ktorí chcú niečo zmysluplné robiť.

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...