Kategória: Nezaradené


Pondelok 1.02.2021 Hostia: Ľubomír Plai (odborník na verejnú správu) a Daniel Klimovský (Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave). Vláda a samosprávy sú čoraz častejšie v spore. Napätie sa stupňuje zhruba od novembrového plošného testovania. Nahrávka z rokovania vlády, Read more…


Stále aktuálna publikácia Fóra občanov Slovenska z roku 2008, ktorú napísali Ľubomír Plai a Radoslav Štefančík


Súhlasím v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri Read more…


Iniciatíva vznikla ako nevyhnutnosť re ektovať na súčasný stav v prostredí vzdelávania s priamou schopnosťou absolventov uspieť v pracovnom prostredí dneška, zároveň berieme na zreteľ nepredvídateľnosť technologického napredovania,kde je nevyhnutné zmeniť paradigmu výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali deti viesť Read more…


Každý z nás by rád žil v prosperujúcej a dobre riadenej krajine. Tragické a smutné udalosti dnešných dní len potvrdzujú, v akom hlbokom morálnom rozklade je naša spoločnosť. Na to, aby sme potrebnú zmenu dosiahli, potrebujeme 1. čestných a spravodlivých vodcov s víziou a Read more…


Občianska deklarácia z 1.júna 2006 Znepokojení narastajúcou občianskou apatiou a nezáujmom verejnosti o kontrolu spoločenského diania,  s vedomím, že znechutenie občanov z politiky a politických strán na Slovensku je nebezpečným javom, ktorý výrazne podkopáva základné piliere demokratického štátu, rozhodli sme sa ponúknuť občanom možnosť združiť Read more…


ÚVOD V tomto príspevku sa pokúsime naznačiť, ako v súčasnom svete nezvládnutá pleonexia priamo ohrozuje demokraciu, oberá ľudí o dôveru v politické elity a činnosť politických strán  a ako porušovaním princípov zásluhovosti, rovnosti a čestnosti negatívne vplýva na efektívnosť verejnej správy. Podrobnejšie Read more…

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...