GDPR Súhlas so spracovaním osobných údajov:


Súhlasím v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov so spracovaním a vedením mojich osobných údajov pre účely vnútornej potreby občianskeho združenia Fórum občanov Slovenska (www.sk-forum.sk),  v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, e-mail, telefónne číslo a s činnosťou súvisiaci fotografický materiál alebo videozáznam, a to na účely propagácie, dokumentaristiky a zaznamenania histórie.

Have any Question or Comment?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...