Nie sme na predaj – za žiadnu cenu!


Občianska deklarácia z 1.júna 2006

Znepokojení narastajúcou občianskou apatiou a nezáujmom verejnosti o kontrolu spoločenského diania,  s vedomím, že znechutenie občanov z politiky a politických strán na Slovensku je nebezpečným javom, ktorý výrazne podkopáva základné piliere demokratického štátu, rozhodli sme sa ponúknuť občanom možnosť združiť sa a spojiť sily vo Fóre občanov Slovenska (SK.FORUM) pre naplnenie tejto občianskej deklarácie. 

1. NIE SME NA PREDAJ

 • My, občania združení v SK.FORUM spájame sa s cieľom obnoviť poctivosť v hospodárskom a slušnosť v politickom živote krajiny.
 • Zaväzujeme sa aktívne zúčastňovať na verejnom živote krajiny a pripravovať nástroje, ktorými môžu občania viesť volených zástupcov k zodpovednému výkonu funkcií, ktoré im zverili.
 • Chceme otvorene vyjadrovať naše názory, chceme, aby nám politici vrátili našu krajinu a my, občania, vrátili politike slušnú tvár.
 • Našim cieľom je pomôcť občanom vytvoriť Slovensko ekonomicky silnejšie, sociálne spravodlivejšie a morálne pevnejšie.
 • My, občania Slovenska máme čosi oveľa dôležitejšie, než sú peniaze v rukách politikov:

  MÁME PRÁVO VOLIŤ!

2. SK.FORUM – SPOLOČNÝ ZÁKLAD PRE DISKUSIU

 • Každý vie povedať, čo sa mu nepáči a sú ľudia, ktorí vedia definovať opatrenia riešiace problémy, ktoré nám sťažujú život.
 • Aj najlepšie myšlienky treba konfrontovať so zdravým sedliackym rozumom, a preto je názor každého občana dôležitý.
 • Začnime tým, čo dokáže každý – súpisom problémov, ktoré nás ťažia. Túto úlohu treba plniť počas života celých generácií. Je našou úlohou vedieť čo chceme, nájsť cesty, ktorými to dosiahneme a vydržať na tejto ceste.
 • Demokracia je najlepší spôsob účasti občanov na riadení štátu, vyžaduje však aktívnych občanov: 

  PODPORME DOBRO A NETOLERUJME ZLO!

3. V SPOJENÍ JE NAŠA SILA

 • Našim poslaním je fungujúca občianska spoločnosť a slobodný občan v prosperujúcej krajine.
 • Nechceme stagnovať a nečinne sa prizerať, ako strata hodnôt a úpadok morálky rozkladá bezúhonnosť, poctivosť a čestnosť v chovaní sa politikov a politických strán zodpovedných za zmysluplné smerovanie Slovenska.
 • Chceme a musíme politickým stranám povedať, čo ako občania očakávame od dôveryhodnej vlády a transparentného spôsobu uplatňovania moci:

  NÁŠ SPOLOČNÝ HLAS MUSIA POČUŤ!

4. EFEKTÍVNE A ČESTNÉ SPRAVOVANIE VEREJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • Našim cieľom je poskytnúť detailnú analýzu problémov, ktoré sužujú Slovensko spolu s opatreniami na ich riešenie. 
 • Ako občania sme už unavení z politiky, z jej zredukovania na primitívne obchodovanie so všetkým a s kýmkoľvek, len nech to niečo „hodí“.
 • Zárodok občianskej spoločnosti ruinujú a demokraciu ničia politické výbory, akčné trojky, štvorky či päťky. Na samom vrchu „demokracie“ tróni politbyro s názvom koaličná rada, ktorá nahrádza vládu aj parlament a rozhoduje o všetkom spôsobom „o nás bez nás“. Náš odkaz znie:

  NIE BEZ NÁS!

5. NÁŠ ODKAZ OBCHODNÍKOM V POLITIKE

 • Politika sa scvrkla na bohapusté obchodovanie. Kupčí sa všade. Nielen na ulici, ale aj vo vláde, v parlamente…
 • V rukách obchodníkov v politike je medzi obchodovateľné položky zaradený už aj občan. 
 • My, občania a vlastníci našej krajiny, musíme parlamentu, vláde a všetkým úradom jasne povedať:

  NIE SME NA PREDAJ! ZA ŽIADNU CENU! 

6. ČO CHCEME?

 • Občianskou aktivitou pomôcť zmeniť spôsob uplatňovania moci v našej krajine.
 • Prvý predpoklad na zásadnú zmenu – občianska pomoc pri zreformovaní moci – je rozhodujúci pre všetky ďalšie kroky.
 • Posilniť občiansku spoločnosť rozvíjaním aktivít smerujúcich k efektívnemu a čestnému spravovaniu verejných záležitostí.
 • Podporovať dobro a netolerovať zlo.
 • Prostriedkom na dosiahnutie cieľa budú:

  NAŠE PROGRAMY A PROJEKTY

Have any Question or Comment?

2 comments on “Nie sme na predaj – za žiadnu cenu!

Dobrý deň, Slovensko je administratívno-byrokratický štát, ktorý naša montážnická ekonomika nedokáže „ufinancovať“. Preto štát dlhodobo neplní svoje funkcie napr. v oblasti zdravotníctva, ani napr. v oblasti dopravy – narastá napr. tzv. vnútorný dlh v dopravnej infraštruktúre železníc, či mosty. Plytvanie sa týka prebujnelej verejnej správe, najmä štátnej správe, ako aj samospráve.
Počet okresov 86 je nezmysel – dôkazom sú okresy s počtom obyvateľov do 20 tisíc.
0kresy vykonávajú aj kompetencie štátu a výsledok: väčšina policajtov a vojakov sú funkcionári slúžiacich nielen v štátnych inštitúciách, ale aj na OVS a ORPZ a KRPZ.
Počet VÚC 8 treba znížiť na 3 – severo, stredo a juhoslovenský, aby západ pomáhal zaostalému východu a juhu SR. Je to všetko jasné, len treba chcieť a konečne reformy aj robiť.

Reply

Vážený pán Hošo, po dlhých 17 rokoch je toto prvý komentár občana k občianskej deklarácii zverejnenej 1.júna 2006. To samo o sebe hovorí o nás občanoch veľa. Sme zvyknutí pásť sa ako ovce, kam nás pastieri vyženú. Aj na betóne. Až keď si dokážeme vybrať a zvoliť takého pastiera, ktorý vie, čo a ako robiť, ako sa starať o svoje stádo, až potom bude všetko jasné. Musíme sa zjednotiť a naplniť občiansku deklaráciu. Len treba chcieť a konečne niečo pre to urobiť. V jednote je sila.
Ľubomír Plai

Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

 • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
 • Definovanie súvisiacich problémov
 • Návrhy na ich riešenie
 • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
 • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...