Kategória: Zmena v správe štátu


​Občianske združenie Fórum občanov Slovenska reaguje na narastajúcu zlobu  a šírenie nenávisti v spoločnosti projektom zameraným na zmenu v politickej správe štátu, ktorá vychádza z návrhov na: 1. Úpravu legislatívy, ktorá zabezpečí trvale udržateľnú moc občanov nad zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. 2. Zmenu volebného zákona tak, aby vo všetkých voľbách  kandidovali občianski kandidáti a kandidáti politických strán za rovnakých podmienok (proporcionálneho a spravodlivého zastúpenia občanov Read more…

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Dokážeme ako občania presadiť depolitizáciu úradov?

View Results

Loading ... Loading ...