Okrúhle stoly – výzva občanom

​Občianske združenie Fórum občanov Slovenska reaguje na narastajúcu zlobu  a šírenie nenávisti v spoločnosti projektom zameraným na zmenu v politickej správe štátu, ktorá vychádza z návrhov na: 1. Úpravu legislatívy, ktorá zabezpečí trvale udržateľnú moc občanov nad zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou. 2. Zmenu volebného zákona tak, aby vo všetkých voľbách  kandidovali občianski kandidáti a kandidáti politických strán za rovnakých podmienok (proporcionálneho a spravodlivého zastúpenia občanov Read more…