Značka: prezidentka


Fórum občanov Slovenska sa 19. septembra 2019 obrátilo listom na pani prezidentku Čaputovú so žiadosťou o podanie návrhu na Ústavný súd na posúdenie rozporu zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Read more…

Naše ciele:

Podporovať efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí aktivitami zameranými na:

  • Otvorenú a pravdivú analýzu súčasného stavu
  • Definovanie súvisiacich problémov
  • Návrhy na ich riešenie
  • Získavanie demokratickej podpory pre navrhované opatrenia
  • Sprostredkovanie dialógu medzi občanmi a politickou elitou

Anketa

Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

View Results

Loading ... Loading ...