Email servis

Prieskumy

Pomohlo by dôslednejšie riešenie konfliktu záujmov znížiť korupciu vo verejnej správe?

začiatok hlasovania: 31.01.11 - 14:31
posledný hlas: 01.01.70 - 01:00
celkový počet hlasov: 7805

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012