Úvodná stránka > 500 slov

Päťsto slov spoluobčanom k voľbám

Iste sa zhodneme, že  spravovanie nášho štátu nie je dobré. Bačovanie politikov vyvolalo  krízu demokracie a prerástlo do nedôvery ľudí v politiku a politické strany.  Už roky nám štát tuneluje kleptokracia, ktorá rozdeľuje spoločnosť na zlodejov a okrádaných. My, čo nikoho neokrádame, žijeme v skorumpovanom štáte ako frustrovaní ľudia, ktorí pociťujú zlosť a bezmocnosť meniť veci, ktoré nám negatívne zasahujú do života. Na spravodlivosť, ktorá používa dvojaký meter,  už  nik neverí. 

Takto žiť nechceme. Zmeny, ktoré priniesol November 1989 sme všetci prijali s veľkou nádejou. Čakali sme, že politická elita bude schopná  vypočuť si názory občanov a pripustí svoje postupné vystriedanie schopnejšími. Namiesto toho „elita“, ktorá mala veľkú dôveru ľudí, ju začala postupne vymieňať za úrady, až kým ich všetky nezískala. Cez politické nominácie dosadila všade „svojich ľudí“, a zabezpečila si tak neobmedzenú a prakticky nekontrolovateľnú moc. Otvorila cestu korupcii, ktorá ako rakovina hubí našu spoločnosť a ťahá ju ku dnu. Vo svojej arogancii a pýche si funkcionári „novej spoločenskej triedy“ ani nevšimli, že prišli o to najcennejšie – o dôveru občanov. 

Čo s tým môžeme urobiť? Skôr než preložíme chorú spoločnosť na ARO musíme vykonať tri život zachraňujúce úkony: 

  1. Musíme zastaviť politické čistky vo verejnej správe a zaviesť stabilnú, apolitickú a najmä odbornú štátnu službu tak, ako sme to sľúbili pri našom vstupe do Európskej únie. Inak nás korupcia a politická kriminalita dovedú k bankrotu. Ešte skôr ako dlhovú brzdu potrebujeme riešiť príčinu nášho zadlžovania, ktorou je neefektívna verejná správa zapríčinená nezodpovednou personálnou politikou každej z doterajších vlád. Potrebujeme personálnu brzdu v podobe ústavného zákona, ktorá zastaví obsadzovanie úradov politickými stranami.
  2. Nesmieme dovoliť, aby konflikt záujmov funkcionárov a úradníkov verejnej správy prerastal do korupcie práve tým, že sa nerieši a toleruje. Použijeme na to osvedčenú metodiku riadenia konfliktu záujmov používanú v krajinách s najnižšou korupciou. 
  3. Musíme skvalitniť tvorbu zákonov a iných pravidiel, nedovoliť ich porušovanie a vynútiť  ich dodržiavanie postupmi používanými v najprosperujúcejších krajinách. Len tak sa vráti vláda zákona, zníži byrokracia a zlepší podnikateľské prostredie.

Tieto tri zásahy predstavujú mimoriadne závažné systémové zmeny, ktoré nám umožnia pripraviť a uskutočniť potrebné reformy a dosiahnuť tak túžobne očakávaný zvrat. Získané miliardy, ktoré by bez zmeny zdola kleptokrati opäť len rozkradli,  nám pomôžu nielen vyliečiť chorú spoločnosť, ale aj reálne zvýšiť sociálne istoty a zabezpečiť ďalší hospodársky rast Slovenska. 

Za dnešný stav zodpovedáme všetci, ale najviac nezodpovední politici a ich prisluhovači. Čas ktorý zostáva do 10. marca budú chcieť kleptokrati využiť na mobilizovanie svojich kúpených a inak zaviazaných ľudí na to, aby si na ďalšie štyri roky predĺžili mandát na klamanie a kradnutie. Dajme preto pozor na to, čo sa bude diať a snažme sa tomu porozumieť a primerane reagovať. Každý z nás si bude musieť zodpovedne urobiť svoj vlastný záver,  a podľa neho sa rozhodnúť.

S príchodom jari máme možnosť zobrať do rúk našu spoločnú vec a opäť nastoliť demokraciu, spravodlivosť a poriadok. Po jari príde leto a 10. marec 2012 sa už nikdy nevráti. Poďme voliť. Bez zmeny zdola žiadna zmena nenastane. 

 

Ján Budaj, Juraj Smatana, Viliam Fischer, Ladislav Sedmák, Ľubomír Plai, Elena Pätoprstá

22. januára 2012

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012