Email servis
Úvodná stránka > Programy a projekty > Strategický plán 2006 - 2009

Stratégia SK.FÓRA na roky 2006 až 2009

Poslaním SK.FÓRA je napĺňať obsah občianskej deklarácie Nie sme na predaj  a rozvíjať činnosti smerujúce k posilneniu občianskej spoločnosti so zameraním na efektívne a čestné spravovanie verejných záležitostí. Strategický plán 2006 – 2009 formuluje najdôležitejšie aktivity pri napĺňaní  vízie a poslania SK.FÓRA vyjadrené v strategických prioritách, medzi ktoré patrí najmä posilňovanie väzieb medzi občanmi a vládou, podnecovanie ich účasti na verejnej správe a súčasné zlepšovanie schopnosti SK.FÓRA efektívne komunikovať, podporovanie elektronickej verejnej správy ako nástroja na zvyšovanie účasti občanov na verejnej správe a identifikovanie, zhromažďovanie, evidovanie a riešenie problémov v efektívnom a čestnom spravovaní verejných záležitostí.

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012