Email servis
Úvodná stránka > Mediacentrum > Rok 2006 > 16. 06. 2006 - Poďte voliť, krúžkujte a nevoľte malé strany

16. 06. 2006 - Poďte voliť, krúžkujte a nevoľte malé strany

            Voliči uvažujú rôzne – niektorí nechcú ísť voliť, iní uvažujú, že pôjdu voliť ale znehodnotia svoj hlas, ďalší chcú voliť „malé strany“ a iní sú rozhodnutí odovzdať svoj hlas stranám, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou v novom parlamente.

 

            Do tejto situácie prichádza účelovo zaváňajúci výklad, ktorý informuje občanov, že ich hlas neprepadá nech volia akokoľvek. Ako dôkaz je predkladaný výpočet, ktorý je väčšine voličov nezrozumiteľný. Aká je jednoducho pochopiteľná realita?

 

  1. Je isté, že sa do parlamentu dostanú iba tie strany, ktoré dosiahnu volebný výsledok presahujúci 5% z platných hlasov vo voľbách. Na tento výsledok teda nemajú vplyv oprávnení voliči, ktorí sa volieb nezúčastnili, alebo ktorí svoj hlas vo volebnej miestnosti akýmkoľvek spôsobom znehodnotili.
  2. Strany, ktoré získali vo voľbách viac ako 5% získajú sumárne určitý počet hlasov.
  3. Keďže sa za každej situácie musí obsadiť 150 poslaneckých miest v parlamente (100% poslaneckých miest) vypočíta sa koľko platných hlasov pripadá na jedno poslanecké miesto v parlamente a výpočtom, ktorý  sa riadi pomerom volebných výsledkov sa rozdelia všetky poslanecké miesta (mandáty).
  4. Príklad pre tri strany s volebným výsledkom 20%, 30% a 50%:

a.)   Ak by sa volieb zúčastnilo 3 milióny voličov a všetci by volili parlamentné strany, tak na jedno poslanecké kreslo (mandát) pripadne 20 tisíc voličských hlasov. Súčet všetkých voličských  hlasov odovzdaných parlamentným stranám je 3 milióny hlasov. Strany by obsadili toľko kresiel zo 100% kresiel (150 kresiel), koľko zodpovedá strane získaným percentám vo voľbách:

t.j. 20% - 30 mandátov, 30% - 45 mandátov, 50% - 75 mandátov

                                  

b.)   V reálnej  situácii vždy dostanú  hlasy parlamentné strany a strany, ktoré sa nedostanú do parlamentu. Určitý počet hlasov bude neplatných. Predpokladajme,  že sa volieb zúčastní opäť 3 milióny voličov,  ale len 2,5 milióna voličov (80%) bude voliť parlamentné strany s rovnakým percentuálnym podielom 20%, 30%, a 50% z 2,5 milióna hlasov odovzdaných parlamentným stranám. Nie je možné rozdeliť iba 80% mandátov (teda len 120 poslaneckých miest) takže sa zníži počet voličských hlasov na jeden mandát na 16667 hlasov. Nech budeme počítať akoukoľvek metódou strany získajú rovnaký počet mandátov (poslaneckých miest) ako v prvom prípade, pretože miesto 120 mandátov je treba obsadiť o 30 mandátov viac a tieto sa rozdelia pomerným spôsobom t.j.  strana s volebným výsledkom 20% získa o 6 mandátov viac, strana s volebným výsledkom 30% 9 mandátov viac a strana s volebným výsledkom 50% o 15 mandátov viac,  t.j. z nároku 120 mandátov strana s volebným výsledkom 20% nezíska 24 mandátov ale 30 mandátov, a rovnako ostatné strany s volebným výsledkom 30% miesto 36 mandátov - 45 mandátov, strana s volebným výsledkom 50% miesto 60 mandátov - 75 mandátov. 

 

Preto naša výzva znie: Poďte voliť, krúžkujte a nevoľte strany, ktoré sa nemôžu dostať do parlamentu, aby ste ani časťou svojho hlasu nepodporili stranu, ktorú podporiť nechcete.

                                                                                                               SK.FORUM

Bratislava, 16.júna 2006

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012