Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Tri piliere trvalo udržateľného rozvoja (12158)

02.02.07 - 12:36

Trvalo udržateľný rozvoj je v rámci Lisabonskej stratégie definovaný ako jednota a harmónia troch pilierov, na ktorých stojí – ekonomického, sociálneho a ekologického. Takáto politika je pochopiteľne zakomponovaná aj do našej Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky.

Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky (11643)

12.01.07 - 13:09

Nerastné bohatstvo si každá krajina chráni, rozvíja a jeho ťažba by mala byť efektívna.

Voda nad zlato (11389)

31.08.07 - 13:56

Žitný ostrov na juhu Slovenska je najväčšou prirodzenou zásobár

Meno:
Predmet:
Text:
Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012