Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa > Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Nerastné bohatstvo Slovenskej republiky

pocet zobrazen: 11644

Nerastné bohatstvo si každá krajina chráni, rozvíja a jeho ťažba by mala byť efektívna.

Preto ma veľmi trápi, keď sme svedkami nehospodárneho rabovania a ničenia týchto zdrojov, ako je to v spoločnosti HOLCIM. Táto spoločnosť so zahraničným kapitálom používa vápenec, ktorý je vyhradeným nerastom na neefektívne zásypy pre staviteľov ciest. Zrejme má potreby čím skôr zlikvidovať ložisko vápenca v Rohožníku a následne do Slovenskej republiky dovážať cement zo zahraničia.

 

Pýtam sa, čo robia kontrolné orgány, keď takéto pľundrovanie našimi vyhradenými nerastami strpia a prečo kompetentné orgány neodoberú právo ťažiť takejto spoločnosti?

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012