Email servis
Úvodná stránka > Občianska lupa > Voda nad zlato
Občianska lupa je priestor na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré trápia ľudí a ktorých riešenia sa márne dožadujú. Jednoducho napíšte, čo Vám na spravovaní verejných záležitostí vadí, čo neplnia alebo prehliadajú nami volení zástupcovia a pošlite nám to. Spoločne sa budeme usilovať o vyriešenie našich problémov a starostí.

Pozrite si súpis problémov, ktoré trápia občanov

Voda nad zlato

pocet zobrazen: 11390

Žitný ostrov na juhu Slovenska je najväčšou prirodzenou zásobár

Ťažbe štrkopieskov sa nevyhla ani táto, pre Slovensko strategicky mimoriadne významná oblasť. Firiem, ktoré ťažia na Žitnom ostrove štrk, pribúda ako maku. Namieste je teda zopár otázok, na ktoré zatiaľ nemáme hodnoverné odpovede. Napríklad:

 

Ako je zabezpečené, aby ťažba štrkopieskov negatívne neovplyvnila využiteľné množstvo podzemnej vody na Žitnom ostrove?

 

Majú  všetky existujúce ťažobne povolený odber vody používanej pri úprave vyťažených štrkopieskov?

 

Majú  povolenie na vypúšťanie takto použitých odpadových vôd do podzemných vôd Žitného ostrova?

 

Platia ťažobne poplatky  za odber týchto vôd ako aj za ich vypúšťanie?

 

Spĺ

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012