Email servis
Úvodná stránka > Občianska deklarácia

Občianska deklarácia

 

Znepokojení narastajúcou občianskou apatiou a nezáujmom verejnosti o kontrolu spoločenského diania,  s vedomím, že znechutenie občanov z politiky a politických strán na Slovensku je nebezpečným javom, ktorý výrazne podkopáva základné piliere demokratického štátu, rozhodli sme sa ponúknuť občanom možnosť združiť sa a spojiť sily vo Fóre občanov Slovenska (SK.FORUM) pre naplnenie tejto občianskej deklarácie.

S Občianskou deklaráciou môže vyjadriť svoj súhlas každý občan, ktorý sa rozhodne podpísať prístupovú listinu a stať sa tak sympatizujúcim členom Fóra občanov Slovenska.

 

1. NIE SME NA PREDAJ

 • My, občania združení v SK.FORUM spájame sa s cieľom obnoviť poctivosť v hospodárskom a slušnosť v politickom živote krajiny.

 • Zaväzujeme sa aktívne zúčastňovať na verejnom živote krajiny a pripravovať nástroje, ktorými môžu občania viesť volených zástupcov k zodpovednému výkonu funkcií, ktoré im zverili.

 • Chceme otvorene vyjadrovať naše názory, chceme, aby nám politici vrátili našu krajinu a my, občania, vrátili politike slušnú tvár.

 • Našim cieľom je pomôcť občanom vytvoriť Slovensko ekonomicky silnejšie, sociálne spravodlivejšie a morálne pevnejšie.

 • My, občania Slovenska máme čosi oveľa dôležitejšie, než sú peniaze v rukách politikov:

  MÁME PRÁVO VOLIŤ!

2. SK.FORUM - SPOLOČNÝ ZÁKLAD PRE DISKUSIU

 • Každý vie povedať, čo sa mu nepáči a sú ľudia, ktorí vedia definovať opatrenia riešiace problémy, ktoré nám sťažujú život.

 • Aj najlepšie myšlienky treba konfrontovať so zdravým sedliackym rozumom, a preto je názor každého občana dôležitý.

 • Začnime tým, čo dokáže každý – súpisom problémov, ktoré nás ťažia. Túto úlohu treba plniť počas života celých generácií. Je našou úlohou vedieť čo chceme, nájsť cesty, ktorými to dosiahneme a vydržať na tejto ceste.

 • Demokracia je najlepší spôsob účasti občanov na riadení štátu, vyžaduje však aktívnych občanov:

  PODPORME DOBRO A NETOLERUJME ZLO!

3. V SPOJENÍ JE NAŠA SILA

 • Našim poslaním je fungujúca občianska spoločnosť a slobodný občan v prosperujúcej krajine.

 • Nechceme stagnovať a nečinne sa prizerať, ako strata hodnôt a úpadok morálky rozkladá bezúhonnosť, poctivosť a čestnosť v chovaní sa politikov a politických strán zodpovedných za zmysluplné smerovanie Slovenska.

 • Chceme a musíme politickým stranám povedať, čo ako občania očakávame od dôveryhodnej vlády a transparentného spôsobu uplatňovania moci:

  NÁŠ SPOLOČNÝ HLAS MUSIA POČUŤ!

4. EFEKTÍVNE A ČESTNÉ SPRAVOVANIE VEREJNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

 • Našim cieľom je poskytnúť detailnú analýzu problémov, ktoré sužujú Slovensko spolu s opatreniami na ich riešenie.

 • Ako občania sme už unavení z politiky, z jej zredukovania na primitívne obchodovanie so všetkým a s kýmkoľvek, len nech to niečo „hodí“.

 • Zárodok občianskej spoločnosti ruinujú a demokraciu ničia politické výbory, akčné trojky, štvorky či päťky. Na samom vrchu „demokracie“ tróni politbyro s názvom koaličná rada, ktorá nahrádza vládu aj parlament a rozhoduje o všetkom spôsobom „o nás bez nás“. Náš odkaz znie:

  NIE BEZ NÁS!

5. NÁŠ ODKAZ OBCHODNÍKOM V POLITIKE

 • Politika sa scvrkla na bohapusté obchodovanie. Kupčí sa všade. Nielen na ulici, ale aj vo vláde, v parlamente…

 • V rukách obchodníkov v politike je medzi obchodovateľné položky zaradený už aj občan.

 • My, občania a vlastníci našej krajiny, musíme parlamentu, vláde a všetkým úradom jasne povedať:

  NIE SME NA PREDAJ! ZA ŽIADNU CENU! 

6. ČO CHCEME?

 • Občianskou aktivitou pomôcť zmeniť spôsob uplatňovania moci v našej krajine.

 • Prvý predpoklad na zásadnú zmenu – občianska pomoc pri zreformovaní moci – je rozhodujúci pre všetky ďalšie kroky.

 • Posilniť občiansku spoločnosť rozvíjaním aktivít smerujúcich k efektívnemu a čestnému spravovaniu verejných záležitostí.

 • Podporovať dobro a netolerovať zlo.

 • Prostriedkom na dosiahnutie cieľa budú:

  NAŠE PROGRAMY A PROJEKTY

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012