Email servis
Úvodná stránka > Programy a projekty > Nedajme sa oklamať

Nedajme sa oklamať

Necelý rok pred priamou voľbou hlavy štátu Slovenskej republiky sa v médiách objavujú špekulácie, že Ivan Gašparovič, opierajúc sa o momentálne vyššiu podporu v prieskumoch verejnej mienky než ostatní kandidáti by mohol vyhrať už v prvom kole.Úradujúci prezident to napokon sám potvrdil svojim vyhlásením 19. októbra 2008 v nedeľnej polodiskusnej relácii STV „O päť minút dvanásť“. Aj podľa neho, ak získa päťdesiatpercentnú podporu zúčastnených voličov, stáva sa prezidentom už v prvom kole. Médiá niekedy prezentujú túto informáciu ako zaručenú, lenže skutočnosť vyzerá úplne inak.

 

Na zodpovedanie otázky, či kandidát Gašparovič má šancu vyhrať už v prvom kole pri viac než polovičnej podpore zúčastnených voličov je potrebné nazrieť do Ústavy Slovenskej republiky. V článku 101, odsek 4 sa totiž píše:

 

Za prezidenta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, koná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

 

V médiách sa ale mylne interpretuje znenie ústavy, nakoľko podľa doteraz prezentovaných názorov je oprávnený volič len ten, kto sa volieb skutočne zúčastní. Slúži ku cti tým žurnalistom, ktorí aspoň uvedú, že na túto vec existujú dva právne pohľady. Fórum občanov Slovenska sa však domnieva, že názor, podľa ktorého by Gašparovič vyhral už v prvom kole pri päťdesiatpercentnej podpore zúčastnených voličov, je mylný a niektorými politikmi vrátane úradujúceho prezidenta vedome zavádzajúci.

 

Oprávnený volič je totiž aj ten, kto nevolí. Kto je oprávnený volič, vymedzuje ústava najmä v čl. 30  a ústavou predkladané zákony o voľbách do NR SR a o spôsobe voľby prezidenta ako právo občana, ktorý dovŕšil ustanovený vek. Status oprávneného voliča teda nie je nikde podmienený skutočnou účasťou na voľbách.

 

Podľa právnych názorov, ktoré má Fórum občanov Slovenska k dispozícii, oprávnený volič je zapísaný do stáleho zoznamu oprávnených voličov (ods. 2 zákona o spôsobe voľby prezidenta) v čase, keď ešte nemožno vedieť, či sa na voľbách zúčastní, alebo nie. Preto aj ten, kto sa na voľbách nezúčastní, je v zmysle ústavy a citovaných zákonov oprávneným voličom. Preto je v prvom kole voľby potrebné získať nadpolovičnú väčšinu platných hlasov všetkých voličov, ktorí boli (čo aj dodatočne) zapísaní do volebného zoznamu, lebo všetci sú, respektíve boli oprávnení zúčastniť sa na voľbách, t.j. boli v zmysle ústavy a zákona v deň volieb oprávnenými voličmi.

 

Rozdielne skutkové aj právne situácie (či kandiduje len jeden uchádzač o funkciu prezidenta, alebo je kandidátov viac, či ide o prvé, alebo o druhé kolo volieb) zákonodarca rozlíšil aj terminologicky. Obdobne rozlíšil aj status voliča. V tom istom odseku raz hovorí o väčšine oprávnených voličov (inak povedané všetkých voličov oprávnených voliť) a druhýkrát o zúčastnených voličoch. Ak by bol zákonodarca chcel stanoviť rovnaké podmienky pre prvé aj druhé kolo volieb, volil by aj rovnakú terminológiu.

 

Ak by teda Ivan Gašparovič mal vyhrať v prvom kole, musel by získať nadpolovičnú väčšinu z celkového počtu voličov, v slovenských podmienkach to predstavuje hlasy od viac než 2 100 000 občanov. A takúto podporu zatiaľ Ivan Gašparovič a ani žiadna politická strana na Slovensku nemá. Navyše, ak by sa zopakovala voličská účasť z predchádzajúcej priamej voľby prezidenta z roku 2004, t.j. dosahovala by úroveň nižšiu než 50% oprávnených voličov, Ivanovi Gašparovičovi by nestačili hlasy ani od úplne všetkých zúčastnených voličov prvého kola.

 

Fórum občanov Slovenska so znepokojením sleduje vývoj zavádzajúcej diskusie o priamej voľbe slovenského prezidenta a vyzýva politikov, aby sa z úcty k občanovi neuchyľovali k vedomým klamstvám.

 

 

 

 

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012