Email servis

Naše Slovensko

Kríza demokracie

„Kríza demokracie na Slovensku je odrazom hlbokého úpadku morálky a dobrých mravov v spoločnosti. Je najvyšší čas pripomenúť si, že o slobodu a demokraciu sa treba stále usilovať a zaslúžiť si ju.“ Taký je úvod publikácie Naše Slovensko. Kríza demokracie od Ľubomíra Plaia a Radoslava Štefančíka, ktorú online vydalo občianske združenie Fórum občanov Slovenska v decembri 2008.
„Myšlienka osloviť touto publikáciou občanov, ktorým záleží na efektívnom a čestnom spravovaní verejných záležitostí, sa rodila postupne, spolu s narastajúcim rozporom medzi slovami a činmi ústavných činiteľov – prezidenta, parlamentu, vlády, politikov a politických strán v uplynulých rokoch. Záver, ku ktorému sme dospeli, sa dá zhrnúť do jednej vety. Najväčším nebezpečenstvom, ktoré nám občanom dnes hrozí, je uplatňovanie politickej moci nekontrolovateľným spôsobom.
Treba sa nám zamyslieť nad budúcnosťou našej demokracie. Nie je možné nečinne sa prizerať a veriť, že nami zvolení zástupcovia urobia všetko v prospech občana. Aj keď sa niekedy zdá, že sme proti tomu bezmocní, nie sme. Nie sme a nebudeme, ak spojíme sily, ak sa budeme vzájomne podporovať a robiť len to, čo je dobré pre ľudí, ktorí majú radi svoje Slovensko.
Predkladaná publikácia má dve časti. V prvej nazvanej Kríza demokracie poukazujeme na niektoré nedemokratické praktiky politických strán a hnutí, na ich podstatu a negatívne dôsledky na ďalší vývoj spoločnosti. V druhej časti Ponuka na zmenu sa snažíme stručne načrtnúť cesty, po ktorých je podľa nášho názoru možné občianskou angažovanosťou spoločnosť z krízy vyviesť.
Našim cieľom je prispieť k praktickému naplneniu ústavou zaručenej rovnosti občanov. Politické strany svojim doterajším konaním odradili mnohých slušných ľudí nielen od členstva v politických stranách, ale aj od ich podpory. Stále zostávame občanmi tejto republiky a nie je nám ľahostajné, v akých podmienkach budeme žiť.“
Publikáciu Naše Slovensko. Kríza demokracie si môžete stiahnuť Initiates file downloadtu (529kB)

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012