Email servis

Zoberme deti k voľbám

Zúčastnime sa na komunálnych voľbách 2. decembra 2006 v sprievode našich detí.

Nedôvera voči vláde a činnosti politických strán sa prejavuje apatiou a nezáujmom o veci verejné aj medzi mladými ľuďmi, ktorí formujú nastupujúcu generáciu. Neprestávame veriť, že odpoveď na tieto znepokojujúce prejavy spočíva v hľadaní spôsobov, ako priblížiť štát a vládu k občanovi, ako oživiť životne dôležité väzby medzi nimi.

Na hodinách občianskej výchovy sa učitelia snažia vštepiť našim deťom základné vedomosti v duchu humanity, morálky a demokracie. Snažia sa viesť žiakov k tomu,  aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. Mali by vplývať na naše deti tak,  aby si uvedomovali zodpovednosť k sebe, svojim blízkym, národu a celej spoločnosti, aby si uvedomovali svoju národnú a štátnu identitu. To je to, čo majú v osnovách.

Je však to, čo robia, postačujúce? Ako sa vlastne na našich školách učí občianska výchova? Ako je to inde vo svete? Kto na základných školách učí občiansku výchovu? S akými učebnicami sa pracuje? Kto pripravuje a školí pedagógov, učiteľov občianskej výchovy? Kto monitoruje kvalitu tohto procesu a s akými výsledkami? Aké je súčasné postavenie učiteľov občianskej výchovy v porovnaní s ostatnými predmetmi? Postačuje počet hodín na naplnenie cieľa vyjadreného v učebných osnovách?

V tejto súvislosti sa objavujú ďalšie a ďalšie otázky. Občianskym pohľadom na občiansku výchovu chceme na stránkach SK.FÓRA podnieť diskusiu o tom, či poznatky, ktoré naše deti získavajú na hodinách občianskej výchovy, sú postačujúce pre ich orientáciu a aktívny prístup v budúcom občianskom živote. Nemôžeme však zabúdať  na úlohu rodiča v tomto procese. Je nenahraditeľná a ak by sme chceli prejsť od slov k činom je tu niečo, čo môžeme ako rodičia urobiť bez dlhých rečí a príprav.  Zúčastniť sa na komunálnych voľbách 2. decembra 2006 v sprievode našich detí.

SK.FÓRUM, 2.novembra 2006

 

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012