Email servis

Komunálne voľby 2006

Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov obcí sa uskutočnia v sobotu 2. decembra. Občania budú mať opäť príležitosť posúdiť a zhodnotiť , ako sa nimi zvolení poslanci, starostovia a primátori zhostili svojej zodpovednosti a čo prospešného pre nich a obec urobili.

      Voľby do obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov obcí sa uskutočnia v  sobotu 2. decembra. Občania budú mať opäť príležitosť posúdiť a zhodnotiť , ako sa nimi zvolení poslanci, starostovia a primátori zhostili svojej zodpovednosti a čo prospešného pre nich a obec urobili. Tí, ktorí sa svojho poslaneckého alebo starostovského či primátorského mandátu zhostili zodpovedne a so cťou, majú šancu na opätovné zvolenie, samozrejme ak sa rozhodnú kandidovať.  Nenechajme si preto ujsť  výnimočnú príležitosť  zhodnotiť, spočítať a vystaviť účet našej samospráve. Nič nie je v demokracii silnejšie ako právo občana voliť.

 

 

      Politické subjekty alebo nezávislí kandidáti musia podať zapisovateľom miestnych volebných komisií svoje kandidačné listiny najneskôr do 8. októbra, čo je 55 dní pred voľbami. Proces registrácie podrobne určuje zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Z neho vyplýva, že zapisovateľ volebnej komisie odovzdá doručené kandidátky komisii, ktorá musí zasadnúť najneskôr 13. októbra. Členovia miestnej, resp. mestskej volebnej komisie na zasadnutí začnú zisťovať, či predložené kandidátky spĺňajú zákonné podmienky, pričom ich registráciu musia ukončiť 18. októbra. Do 24 hodín od rozhodnutia komisie o registrácii alebo nezaregistrovaní kandidátok si rozhodnutie komisie musia prevziať splnomocnenci politických subjektov, ktoré navrhujú kandidátov alebo osobne nezávislí kandidáti. Kandidáti, ktorých komisie nezaregistrujú, sa môžu do troch dní od rozhodnutia komisie odvolať na okresný súd. Zoznam zaregistrovaných kandidátov zverejnia obce v spolupráci s miestnymi, resp. mestskými volebnými komisiami do 28. októbra.

 

      Zaregistrovaný kandidát sa môže najneskôr do troch dní pred začatím volieb písomne svojej kandidatúry vzdať. Najneskôr do troch dní môže kandidatúru odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala. Volebné obvody a počet poslancov v nich už určili obecné alebo mestské zastupiteľstvá.  Do 23. októbra určia starostovia obcí volebné okrsky a v každom z nich volebnú miestnosť.

 

 

      Občania voliči by mali dostať oznámenie o konaní volieb do 7. novembra. Volebná kampaň sa začne 15. novembra a potrvá do 30. novembra do 7:00. Voľby budú v sobotu 2. decembra od 7:00 do 20:00. Ak to vyžiadajú miestne potreby, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.

 

 

      Komunálne voľby 2006 nás budú stáť 164,751 milióna korún. Tieto peniaze sa použijú  najmä na tlač a distribúciu volebných tlačovín, hlasovacích lístkov, preukazov pre zapisovateľov a členov volebných komisií či, ďalej  na tlač a distribúciu zápisníc, osvedčení a na ďalšie materiály (približne 19 miliónov korún). Volebné obálky by mali stáť spolu tri milióny korún, zabezpečenie telekomunikačných služieb 5 a pol milióna korún a na volebné schránky a zásteny sa podľa predbežných odhadov minie 1,5 milióna korún. Ďalšie peniaze sa použijú napríklad na činnosť Ústrednej volebnej komisie, na výdavky súvisiace so školením zapisovateľov volebných komisií a na zabezpečenie pokojného priebehu volieb políciou.

 

 

      Mestá a obce by podľa informácií z MV SR mali na zabezpečenie činnosti miestnych a okrskových volebných komisií počas prípravy, v priebehu volieb až do ukončenia ich činnosti minúť približne 71,6 milióna korún. Uhradia z nich najmä náhrady a odmeny členov volebných komisií.
 Štatistický úrad minie  na komunálne voľby približne 35 miliónov korún.

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012