Email servis

Komu dám svoj hlas?

Ponúkame Vám niekoľko okruhov problémov, ktorých riešenie je v kompetencii nami volených zástupcov samosprávy.

Čo charakterizuje kvalitu života v našej obci? Ponúkame Vám niekoľko okruhov problémov, ktorých riešenie je v kompetencii nami volených zástupcov samosprávy. Na súvisiace otázky by sme si mali dať odpoveď skôr, než 2. decembra 2006 dáme v komunálnych voľbách svoj hlas tým, ktorí kandidujú na funkcie v samospráve znova, ale aj tým, ktorí ako noví majú ambície pomôcť zmeniť veci k lepšiemu a niečo za náš hlas sľubujú.

 1. Čistota na uliciach, chodníkoch a verejných priestranstvách
 2. Údržba verejných komunikácií
 3. Zber komunálneho odpadu
 4. Údržba parkov a verejnej zelene
 5. Verejná doprava
 6. Základné školy
 7. Výška miestnych daní a poplatkov
 8. Hospodárnosť a použitie verejných financií
 9. Realizované investičné akcie a rozvojové programy
 10. Rozvoj kultúry a spoločenský život v obci
 11. Starostlivosť o deti a mládež
 12. Udržiavanie poriadku a boj proti zločinnosti, alkoholu a drogám
 13. Ochrana životného prostredia
 14. Práca starostu, poslancov a celkové riadenie rozvoja obce a zvyšovania kvality života
 15. Práca mestského úradu a jeho personálne obsadenie
 16. Úroveň informovanosti občanov (web stránka a služby cez internet)
 17. Ochota počúvať hlas občana aj po voľbách

Už viete, komu dáte svoj hlas?

Dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012