Email servis
Úvodná stránka > Boja sa politici občianskej kontroly?

Boja sa politici občianskej kontroly?

          Fórum občanov Slovenska (Sk.Fórum) vyjadruje znepokojenie nad neochotou vlády podporovať aktivity mimovládnych organizácií. Tieto obavy potvrdzuje skutočnosť, že tie  mimovládne organizácie, ktoré sa venujú občianskym a ľudským právam, odhaľovaniu korupcie medzi verejnými činiteľmi, ale aj ochrane životného prostredia boli od budúceho roku vyňaté z možnosti získať na svoju činnosť dobrovoľný príspevok od slovenských občanov v podobe dvoch percent z ich zaplatených daní. Ustanovuje to novela Zákona o dani z príjmov, prijatá Národnou radou Slovenskej republiky v decembri 2006, ktorá nadobudne účinnosť 1.januára 2008. Marec 2007 by tak mal byť poslednou príležitosťou na podporu neziskových združení dozerajúcich na aktivity verejných predstaviteľov a podporujúcich rozvoj občianskej spoločnosti.

 

          Činnosť „politických“ mimovládok je pre krajinu v procese upevňovania demokracie viac než nevyhnutná. Od pádu komunizmu významne pomohli pri presadení mnohých dôležitých zákonov. Poukazovali na korupciu a klientelizmus politických strán či ich predstaviteľov. Vyvolávali spoločenské diskusie o politických otázkach na úrovni republiky (z mnohých napr. diskusie o výhodách a nevýhodách vstupu Slovenska do Európskej únie či NATO), ale aj na úrovni regiónov, miest a obcí. Niektoré z nich podporili nadaných študentov poskytnutím štipendia, či prispeli mladým vedcom na pokrytie nákladov spojených s vydaním ich prvotiny. Špecifické mimovládne združenia vykonávajú výskum politických problémov a poskytujú štátnym inštitúciám poradenstvo pri ich riešení. Svojimi aktivitami tak tretí sektor v mnohých prípadoch podporuje alebo supluje úlohy štátu.

 

          Mimovládne združenia od zmeny režimu veľkou mierou prispeli k posilneniu demokracie, rozšíreniu politických práv a právneho vedomia občanov. A to nielen na Slovensku. Demokratizačné procesy podporovali aj v krajinách, v ktorých ešte ani dnes nie je možné vyberať svojich politických zástupcov v slobodných voľbách. Pokiaľ súčasná vláda nechce otvorene podporovať demokratické opozičné sily v existujúcich autoritárskych režimoch, mala by aspoň vytvárať vhodné podmienky organizáciám, ktorých aktivisti pomáhajú budovať slobodu za hranicami Slovenska, pretože si ešte dobre pamätáme na obdobie, kedy sme podobnú pomoc potrebovali aj my. 

 

          Nápad od roku 2008 rozdeliť mimovládne združenia do dvoch skupín je nezmyslom a nebezpečenstvom zároveň. Hrozba pre demokraciu spočíva v spôsobe, akým sa tento návrh zdôvodňoval, pretože najčastejším argumentom predstaviteľov politickej elity bola práve neochota podporovať aktivity mimovládnych organizácií kontrolujúcich činnosť našich volených zástupcov.

 

 

V Bratislave 20. marca 2007

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012