Email servis
Úvodná stránka > Ako sa zapojiť

Ako sa zapojiť

 

Na našej stránke Vám ponúkame:

  1. Občiansku lupu, ako priestor pre občanov a členov SK.FÓRA na pomenovanie a registrovanie skutočných problémov, ktoré Vás trápia a chcete ich riešiť.
  2. Fórum názorov, ako priestor na vyjadrovanie názorov občanov na zadanú aktuálnu tému.
  3. Diskusné fórum, ako priestor na riadenú diskusiu na stránke SK.FÓRA na témy vybrané z registra problémov evidovaných v Občianskej lupe.
  4. e-Agoru, ako priestor na stretnutia občanov na stránke SK.FÓRA vyjadrujúcich postoje k názorom hlavného rečníka na vopred zadanú tému.
  5. Programy, ako prostriedok na konkrétne riešenia projektov smerujúcich k naplneniu hlavného cieľa.

 

Aktivity Fóra občanov Slovenska (SK.FÓRA) môžete podporiť aj ako sympatizujúci člen. Zo sympatizujúceho členstva nevyplývajú členovi žiadne povinnosti, okrem morálnej podpory existencie SK.FÓRA. Sympatizujúci člen má právo na informácie o jeho činnosti a aktivitách. Sympatizujúcim členom sa môžete stať podpisom prístupovej listiny, ktorú Vám na požiadanie zašleme.

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012