Email servis
Úvodná stránka > Výzva za zachovanie a reformu ÚPN

Výzva za zachovanie a reformu ÚPN

Občianska iniciatíva "Za pamäť".

 

Slovensko bolo v 20. storočí postihnuté dvomi totalitami. S tým súviselo i časté  prepisovanie minulosti. Podnes prežívame dôsledky týchto udalostí. Prejavy oživovania extrémizmu len potvrdzujú, že slovenskej spoločnosti chýba vedomie, čím boli dve totality, kto v nich zohral akú rolu, čo je z tej doby  hodné úcty či vyrovnania.

 

Súčasnosť potvrdzuje, že zaznamenávanie, reflexia a hodnotiaca diskusia o udalostiach z najnovších dejín sú podmienkou  udržania a rozvoja  demokracie. Tomuto cieľu má slúžiť aj Ústav pamäti národa (ÚPN). Jeho činnosť nebola bez chýb, ale úmysel zákonodarcov smeroval k spoznaniu pravdy o našich najnovších dejinách. A to bol správny cieľ.

 

Preto vyzývame poslancov a politikov, odborníkov z prostredia odbornej obce historikov, ale aj demokratov z radov občanov, aby sa zasadili za zachovanie ÚPN.  Zároveň vyzývame poslancov, aby sa zasadili za  novelizáciu zákona o ÚPN tak, aby sa doplnili  kompetencie tejto inštitúcie. Je potrebné, aby mohla vo svojej pôsobnosti aktívne skúmať dokumenty a svedectvá o dobe neslobody. Mala by tiež disponovať primeranými prostriedkami na výskum a predkladanie jeho výsledkov verejnosti.  Pri novelizácii zákona je potrebné vytvoriť také systémové kroky ÚPN k dokumentom ŠtB, ktoré by neumožnili kompromitáciu nevinných, či  odporcov totality. Prax ukazuje, že je potrebné urobiť opatrenia, ktoré zabránia  stratám dokumentov, či možnosti  zneužívania archívov ŠtB, ktoré má ÚPN vo svojej správe.

 

Vyzývame vás, podporte zachovanie ÚPN ako  inštitúciu zameranú na nepredpojaté skúmanie totalitarizmu, na dokumentovanie jeho nástrojov, prejavov  odporu proti nemu  a úsilia jednotlivcov, občianskych iniciatív a cirkví v zápase o slobodu.

 

 

                                                                                        Vladimír Ondruš

                                                                                        Anton Popovič

                                                                                         Rudolf Sikora

 

 

Podpora tejto výzvy: pamat@centrum.sk 

Ochrana osobných údajov

© Všetky práva vyhradené. Fórum občanov Slovenska. 2012